Brazilian-Jiu-Jitsu 

Click on a class to see the description.

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
6:30am – 7:30amAll Adult Jiu JitsuAll Adult Jiu Jitsu 
9:00am – 10:00am      
9:00am – 10:30am
All Adult Jiu Jitsu
All Adult Jiu Jitsu
All Adult Jiu Jitsu
10:00am – 11:00am 
Kids and Juniors Jiu Jitsu
 
Competition Team Class
 
11:00am – 12:30pmAll Adults BJJ 
12.30pm – 1.30pmMMA Sparring
3:00pm – 3:50pmLittle Warriors Jiu JitsuLittle Warriors Jiu Jitsu
4:00pm – 5:00pm
Kids Jiu Jitsu
Kids Jiu Jitsu
Kids Jiu Jitsu
Kids Jiu Jitsu
Kids Jiu Jitsu
5:00pm – 6:00pm
Juniors Jiu Jitsu
 
Juniors Advanced Jiu Jitsu class
 
Juniors Jiu Jitsu
 
Juniors Advanced MMA
 
Juniors Jiu Jitsu
6:00pm – 7:00pm
Adult Beginner Jiu Jitsu
Intros
 
MMA Takedowns Adult Advanced
Intros
Adult Beginner Jiu Jitsu
Intros
Adult Advanced Jiu Jitsu
Intros
Adult Beginner Jiu Jitsu
Intros
7:00pm – 8:00pm
Women’s Only Jiu Jitsu Class (Brynne)
Adult Advanced Jiu Jitsu
Adult Beginner Jiu Jitsu
Women’s Only Jiu Jitsu Class (Brynne)
All Adult Advanced Jiu Jitsu
Adult Beginner Jiu Jitsu
Jiu Jitsu for MMA- NO GI Jiu Jitsu
8:00pm – 8:45pm
 
 
 
Advance Muay
Thai
MMA Sparring
**INTROS 6PMEVERY WEEK DAY